AKTUELNO

Savetovanje će se održati od 7. do 9. oktobra u Neumu i odvijaće se po posebnim napelima koji se odnose na pojedine oblasti kriminalistike.

Delegacija Udruženja sudija i tužilaca Srbije na čelu sa predsednikom Nenadom Stefanovićem, učestvovaće naXII savetovanju tužilaca u Bosni i Hercegovini, koje je organizovalo Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, uz podršku Misije OEBS-a u BiH, UNICEF-a, i ostalih partnera, a koje će se održati od 7. do 9. oktobra 2019. godine, u Neumu.

Savetovanje će biti održano po posebnim panelima koji se odnose na pojedine oblasti kriminaltita. Poseban akcenat je stavljen na organizovani, privredni kriminal i korupciju, ratne zločine, imovinskopravne zahteve u krivičnim postupcima, migracije, decu koja su oštećena krivičnim delima, sprečavanje nasilja nad decom u digitalnom okruženju i trgovina ljudima, kao i rodno zasnovano nasilje.

Očekuje se da će na savetovanju učestvovati preko 200 tužilaca Bosne i Hercegovine i regiona, predstavnika nevladinih organizacija i međunarodne zajednice.

Ovim pozivom je dato veliko priznanje UST za širenje regionalne saradnje i dobrih odnosa tužilačkih udruženja.

#Sud

#saradnja

'