AKTUELNO

Kvalifikaciona kartica vozača je dokument koji je obavezan i važi u Srbiji i u inostranstvu, podaci u njoj su dvojezični, na srpskom jeziku (ćirilično pismo) i engleskom jeziku, i kao lični dokument, glasi na ime vozača.

Auto-moto savez Srbije saopštio je danas da je od početka 2019. godine u ovlašćenim ekspoziturama započeo proces sertifikacije profesionalnih vozača. ;Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora, kako se navodi da ima svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje kada upravlja vozilom C, C1, D, D1, CE, CE1, DE ili D1E kategorije, kojima se potvrdjuje početna kvalifikacija za prevoz tereta, odnosno prevoz putnika i nema rok važenja.

- Apelujemo da svi profesionalni vozači sa srpskom vozačkom dozvolom, u nekoj od naših ekspozitura na vreme podnesu zahtev za sertifikat i kvalifikacionu karticu jer će od 2020. godine obavezno morati da ih imaju - navedeno je u saopštenju.

Svi vozači koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice, kao i u periodu od jedne godine od dana stupanja, imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti u AMSS ekspoziturama zahtev za izdavanje sertifikata i kartice, bez pohadjanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita.

#AMSS

'