AKTUELNO

Poslednji ispraćaj i kremacija proslavljenog glumca Žarka Lauševića biće u ponedeljak, 20. novembra, u 14 časova na Novom groblju u Beogradu.

Kremacija nije bila toliko zastupljena u Srbiji kao u nekim drugim zemljama, ali poslednjih deceniju i nešto u konstantnom je porastu i sada otprilike na pet klasičnih sahrana bude jedna kremacija.

Što se tiče Srpske pravoslavne crkve ona iako kremiranje ne smatra hrišćanskim običajem odobrava ga za svoje vernike prema njihovoj želi s tim što u tom slučaju sveštenik vrši opelo pre kremiranja.

Foto: Printscreen YouTube/RT

Proces kremacije započinje podnošenjem zahteva za kremaciju, a osobe koje mogu podneti zahtev su rodbina pokojnika po krvi u prvoj liniji i rodbina u pobočnoj liniji srodstva, ali najdalje do četvrtog stepena srodstva, ili njihovi bračni drugovi.

Zahtev se podnosi isključivo u pisanoj formi a prilaže se i overena izjava preminulog lica da se njegovi posmrtni ostaci kremiraju. Nakon kremacije preostali posmrtni ostaci se prikupljaju u posude koje se nazivaju urne.

Važeći Zakon o sahranjivanju i grobljima iz 2005. godine ne predviđa iznošenje urne van groblja. Posmrtne ostatke je moguće sahraniti isključivo na tačno utvrđenim površinama uređenim urbanističkim planom ili odlukom opštine.

Preciznije, urna se može postaviti u Kolumbarijum (zid sa kasetama za smeštaj urni), Rozarijum (posebno uređena zelena površina sa kasetama za smeštaj urni) ili da se pepeo raspe na za to zakonom predviđeno mesto (Vrt sećanja).

Foto: Printscreen YouTube

Kazna ako se urna iznese

U kaznenim odredbama Zakona o sahranjivanju i grobljima predviđene su novčane kazne za pokopavanje posmrtnih ostataka van groblja koje je u upotrebi, i to od 10.000 do 100.000 dinara za organizacije, odnosno od 1.000 do 50.000 za građane.

U Beogradu na Novom groblju pepeo se može prosuti u Vrtu sećanja. To je zelena površina sa ružičnjakom gde se pepeo posipa u zemlju, a imena pokojnika se ispisuju na posebnim memorijalnim stubovima.

Inače, kako je zabeleženo plemić Aleksandar Trifunac ot Batfe (1838-1892), rodom iz Melenaca, je prvi Srbin koji je po svojoj oporuci kremiran i to u Nemačkoj.

Autor: