AKTUELNO

Na inicijativu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića sat na Geneks kuli, poznatijoj kao Zapadna kapija Beograda, popravlјen je posle mnogo godina zahvalјujući angažmanu Grada Beograda i radnika nadležnog komunalnog preduzeća.

Večeras je sat ponovo pušten u rad, a Šapić je tim povodom obišao Geneks kulu i naglasio da investicija nije bila velika, ali da ima simbolički značaj jer je 1980. godine, kada je kula izgrađena, predstavlјala paradigmu razvoja i budućnosti Beograda.

Foto: Grad Beograd

"Možda mlađim generacijama ovaj sat ništa ne znači, ali mojoj generaciji i starijima budi sećanja. Kada bismo dolazili u Beograd, znak da smo ušli u naš grad bilo bi da na njemu vidimo koliko je sati, stepeni i koji je dan. Bez obzira u čijem će vlasništvu biti Geneks kula, što je sada aktuelna tema, voleo bih da i mlađim generacijama ovaj sat bude simbol i prvo što će prepoznati po ulasku u Beograd", rekao je Šapić.

Ovo remek-dele moderne arhitekture projektovao je arhitekta Mihajlo Mitrović, a čine ga dve betonske kule povezane mostovnom strukturom, uz restoran na kružnom vrhu. Iznad mosta nalazi se digitalni časovnik, koji je takođe imao za cilј da naglasi futuristički pristup u projektovanju.

Na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, Vlada Srbije je pre oko godinu dana uvrstila objekat u registar kulturnih dobara Srbije.