AKTUELNO

Grad Beograd, odnosno Sekretarijat za saobraćaj, pokreće kampanju pod nazivom ”Svaki dan je 1. septembar” sa ciljem skretanja pažnje na potrebu stalne brige za bezbednost dece, a naročito đaka kao najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju.

Uobičajena euforija prisutna je u porodici, ali i u celom društvu, pred sam početak školske godine koji je tradicionalno vezan za 1. septembar. Tada je pažnja roditelja, ostalih učesnika u saobraćaju, javnosti, nadležnih službi i medija, praktično celog društva usmerena na čin početka školske godine.

Međutim, kako vreme odmiče, pažnja javnosti, odnosno fokus na temu bezbednosti dece na putu od kuće do škole, opada, što je neprihvatljivo jer se time, prirodno, povećava rizik stradanja dece.

Foto: Grad Beograd Sekretarijat za saobracaj

Upravo ta činjenica je bila razlog da Sekretarijat za saobraćaj pokrene kampanje, čija je osnovna ideja da se tokom čitave godine, bezbednost dece ne zapostavlja, jer deca svakoga dana iznova kreću u školu i bivaju izložena riziku stradanja u slučaju da bilo kome u sistemu bezbednosti, počev od roditelja, preko vozača do nadelžnih službi opadne pažnja.

Podrazumeva se da su jedna od najznačajnijih ciljnih grupa kojima je kampanja usmerena, vozači odnosno njihovao pažnja i poštovanje propisanog ograničenja brzine kretanja, naročito u ''zonama škola'' u kojima je brzina kretanjea vozila ograničena do 30 km/čas.

Realizaciji ovog projekta doprineo je u mnogome i naš proslavljeni glumac Goran Sultanović.