AKTUELNO

Grad Beograd je raspisao tender za izgradnju vodovoda u selima Arapovac i Mirosaljci u gradskoj opštini Lazarevac, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

"Gradimo dva rezervoara, tranzitni cevovod i distributivnu vodovodnu mrežu u Arapovcu i Mirosaljcima, ukupne dužine od 41 kilometar. Rezervoar Arapovac obezbeđivaće potrebnu količinu vode za snabdevanje korisnika u nižim zonama ovog naselja, kao i punjenje rezervoara Mirosaljci. Rezervoar Mirosaljci služiće za snabdevanje potrošača Mirosaljaca i dela Strmova. Dužina tranzitne mreže je oko 13 kilometara, u naselju Arapovac biće oko 12 kilometara, dok će se u naselju Mirosaljci raditi oko 16 kilometara vodovodne mreže", rekao je Vesić.

Vesić je naglasio da Grad Beograd za rešavanje problema vodosnabdevanja u naseljima Arapovac i Mirosaljci ulaže skoro 500 miliona dinara, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

#Goran Vesić

#Tender

#Vodovod

#sela