AKTUELNO

Grad kontinuirano sprovodi programe za stambeno zbrinjavanje izbeglih i interno raseljenih porodica dok su u raseljeništvu.

Grad Beograd je u periodu od 2014. do 2020. godine stambeno zbrinuo 1.410 porodica izbeglica i 297 interno raseljenih porodica, kroz dodelu paketa građevinskog materijala, otkup seoskih kuća sa okućnicom, dodelom montažnih kuća, kao i kroz dodelu stambenih jedinica u zakup sa mogućnošću otkupa, što znači da je preko 5.000 lica dobilo krov nad glavom, izjavila je sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Ona je naglasila da Grad u saradnji sa relevantnim republičkim i međunarodnim institucijama, kontinuirano sprovodi programe za stambeno zbrinjavanje izbeglih i interno raseljenih porodica dok su u raseljeništvu.

- Nastojimo da svakoj izbeglici koja nam se obrati a koja nema rešeno stambeno pitanje pružimo neophodnu pomoć, zaštitu i trajno stambeno rešenje - rekla je Nataša Stanisavljević.

Samo u prošloj godini Sekretarijat za socijalnu zaštitu je realizovao pet javnih poziva u okviru kojih je zbrinuo 32 porodice izbeglica i 37 porodica interno raseljenih lica, odnosno oko 200 lica i to kroz dodelu paketa građevinskog materijala i otkupa seoskih kuća sa okućnicom.

- Kada se govori o rešavanju stambenih potreba izbeglica, posebno izdvajamo Regionalni stambeni program u okviru koga je zbrinuto do sada 386 porodica izbeglica koje nisu imale rešeno stambeno pitanje kroz otkup seoskih kuća sa okućnicom i dodelu paketa građevinskog materijala, dodeljeno je i 888 stambenih jedinica porodicama izbeglica u zakup sa mogućnošću otkupa, kao i 49 montažnih kuća - dodala je sekretarka.

Međunarodni dan izbeglica se obeležava 20. juna u sećanje na ljude koji su bili primorani da usled ratova, zbog straha od progona, nasilja i konflikta, napuste svoje domove, ali i kao podrška onima koji se i danas suočavaju sa sličnim problemima.

- Grad Beograd i Sekretarijat za socijalnu zaštitu sprovode brojne aktivnosti vezane za integraciju i poboljšanje životnih uslova izbeglica i interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu,sa tom politikom ćemo nastaviti i u buduće u cilju unapređenja njihovog položaja - istakla je Nataša Stanisavljević.

#nataša stanisavljević