AKTUELNO

Građevinska inspekcija Sekretarijata za inspekcijske poslove je dana 14.09.2020. godine izlaskom na teren utvrdila da se na katastarskoj parceli 2265/2 KO Beli potok, u području Avale, izvode građevinski radovi bez dozvole nadležnog organa, navodi se u saopštenju tog sekretarijata.

Uvidom u Službeni list grada Beograda od 24. decembra 2007. pod brojem 43-40, u delu Rešenje o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra Avala, nije obuhvaćena parcela na kojoj se izvode radovi.

Građevinska inspekcija Sekretarijata za inspekcijske poslove je nakon što je konstatovano da se na navedenoj lokaciji izvode bespravni radovi donela Rešenje o zatvaranju gradilišta, sačinila Zapisnik i Kontrolni zapisnik, donela Rešenje o obustavi i uklanjanju, kao i Rešenje o izvršenju.

Takođe, Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu podneta je prijava za privredni prestup, krivična prijava protiv investitora zbog krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole, kao i dopuna krivične prijava zbog nepoštovanje obustave radova i povrede službenog znaka i pečata. Postupak pred pomenutim organom je u toku, navodi se u saopštenju.

#Avala

#građevinska inspekcija