AKTUELNO

Stručnjaci za bezbednost preporučuju da pojaseve na zadnjim sedištima uvek budu pričvršćeni kako bi se u slučaju udesa izbegle potencijalno katastrofalne posledice.

Upotreba sigurnosnih pojaseva je obavezna na svim sedištima vozila, a korist od ovog pasivnog sigurnosnog elementa u smanjenju štete koju putnici pozadi mogu pretrpeti u slučaju nesreće odavno je dokazana.

Ako u slučaju sudara niste bili vezani sedeći na zadnjem sedištu treba znati da dolazi do takozvanog "efekta slona". To znači da pri brzini od 60 km/h udar osobe od 75 kilograma na sedište ispred može biti jednak sili od 4,2 tone.

Ovo se takođe dešava i u drugom slučaju - ako u prtljažniku prevozite neki teret ili stvari (izuzev klasičnih limuzina s tvrdom pregradom).

Zato je preporučljivo vezati sigurnosne pojaseve na zadnjim sedištima čak i ako ih niko ne zauzima jer u frontalnom sudaru prtljag zbog umnožene težine može čak i "slomiti" naslone zadnje klupe i završiti u kabini, posebno ako nasloni ponekad nisu dobro pričvršćeni.

Ako su pojasevi uvek pričvršćeni poslužiće za zadržavanje naslona zadnjih sedišta i tako smanjiti rizik od prodora tereta u putnički prostor i mogućih fatalnih povreda putnika.

#Sedište