AKTUELNO

U našem delu sveta najvećom brzinom mogu da se pohvale Mađarska, koja zauzima 10. mesto globalne liste i Rumunija, koja se našla na 29. mestu...

Najbrži internet na svetu koriste stanovnici ostrva Džerzi, autonomnog britanskog krunskog poseda u kanalu Lamanš, na kome prosečna brzina daunloada iznosi 274,27 Mbps.

Podatak potiče iz novog istraživanja kompanije Cable.co.uk, koji se bavi analitikom u oblasti mreža i prenosa signala, sprovedenog analizom više od 1,1 milijarde testova brzina protoka u 224 države sveta.

Na osnovu prvih pet rezultata može da se zaključi da je veliku brzinu protoka signala na području jedne države najlakše ostvariti u malim razvijenim zemljama. Tako su se u prvih 5, posle Džerzija, našli: Lihtenštajn (211,26 Mbps), Island (191,83 Mbps), Andora (164,66 Mbps) i Gibraltar (151,34 Mbps).

Sa brzinom od 36,59 Mbps Srbija je zauzela 62. mesto. U našem delu sveta najvećom brzinom mogu da se pohvale Mađarska, koja sa prosečnom brzinom daunloada od 104,07 Mbps zautima 10. mesto globalne liste i Rumunija, koja se sa brzinom od 67,40 Mbps našla na 29. mestu.

Ispred nas su se plasirale Slovenija (67,20 Mbps), Bugarska (63,41 Mbps), Hrvatska (49,77 Mbps), Crna Gora (40,14 Mbps), Austrija (37,99 Mpbs) i Italija, koja je sa rezultatom od 36,69 Mbps našla jednom mesto ispred Srbije. Lošije od naše zemlje plasirale su se Bosna i Hercegovina (31,72 Mbps), Grčka (29,76 Mbps), Albanija (19,36 Mbps) i Turska (11,58 Mbps).,

Kolike su brzine internet protoka po zemljama u kojima su merenja vršena, možete pogledati u ovoj interaktivnoj mapi.

Testovi korišćeni za merenje brzina, koji su u ovoj studiji analizirani, ne prikazuju maksimalnu brzinu protoka koja dolazi do kućnog rutera, već maksimalnu brzinu dostupnu uređajima koji se na mrežu povezuju preko rutera.

Kada se brzina internet protoka sagleda prema velikim regijama sveta, najbolje je plasirana Zapadna Evropa (90,56 Mbps), budući da se u njoj nalazi 8 od 10 država sa najbržim internetom na svetu.

Za njom slede Severna Amerika (71,68 Mbps), zatim Baltički region (68,06 Mbps), pa Istočna Evropa (46,22 Mbps), Azija bez Bliskog Istoka (29,11 Mbps), zatim Karibi (26,40 Mbps), Okeanija (16,95 Mbps), Srednja Amerika (16,03 Mbps), Bliski istok (15,38 Mbps), Južna Amerika (13,02 Mbps), zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza (12,87 Mbps), Podsaharska Afrika (6,56 Mbps), do najlošiji internet protok na svetu imaju zemlje Severne Afrike (5,68 Mbps).

Autor: