AKTUELNO

Starim pravilnikom, za vozila uvezena posle 1. marta 2014. važila su stroža pravila kod merenja izduvnih gasova, pa su na dva ista vozila primenjivani različiti kriterijumi...

Ostalo je još samo mesec dana do početka primene novog Pravilnika o tehničkom pregledu automobila. Pravilnik čija bi primena, prema dosadašnjim najavama, trebalo da počne da od 5. jula, donosi dve osnovne izmene.

Novi kriterijum, prilikom merenja izduvnih gasova, ne bi trebalo više da bude datum prve registracije vozila u Srbiji, već datum njegove proizvodnje u zemlji porekla.

Tehnički pregled neće moći da prođu samo automobili koji nemaju katalizator, a fabrički bi morali da ga imaju ugrađnog. Na primer, ako je automobil proizveden 2006. godine i ako je tada imao katalizator moraće da ga ima i sada. Ako je proizveden 1996. i katalizator mu nije bio ugrađen fabrički, neće morati da ga ima ni sada.

Starim pravilnikom je bilo predviđeno da za vozila uvezena posle 1. marta 2014. važe stroža pravila pri merenju izduvnih gasova. To je značilo da su za vlasnike dva ista vozila bili primenjivali različiti kriterijumi.

- To je neusklađeno sa stvarnim stanjem u našoj zemlji, jer će jedno isto vozilo, ako je registrovano u različito vreme, imati različite granične vrednost za izduvne gasove. To je nelogičnost koju bi trebalo promeniti! - kaže automehaničar Nikola Lovre.