separator
Info
ZABAVAAKTUELNO

vesti

Dačić: Srbija zagovornik unapređenja prava osoba sa invaliditetom


Ministar je kazao da je cilj Konvencije UN da se unapredi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda osobama sa invaliditetom.


Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otvorio je skup povodom obeležavanja 10 godina od stupanja na snagu Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom i poručio da je Srbija snažan zagovornik poštovanja i unapređenja prava osoba sa invaliditetom.

Kako je naveo osnovna načela Konvencije su poštovanje urođenog dostojanstva osoba sa invaliditetom i njihove individualne samostalnosti, uključujući slobodu vlastitog izbora i nezavisnost, zabrana diskriminacije, kao i puno i efikasno učešće i uključivanje u društvo.

- Takođe, uvažavanje razlika i prihvatanje osoba sa invaliditetom kao dela ljudske raznolikosti i čovečanstva; jednake mogućnosti; dostupnost; ravnopravnost žena i muškaraca; uvažavanje razvojnih sposobnosti dece sa invaliditetom kao i poštovanje prava dece sa invaliditetom na očuvanje svog identiteta - dodao je Dačić.

Naveo je da je desetogodišnjica stupanja na snagu Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom prilika da se podsetimo važnih činjenica u vezi sa ovim značajnim međunarodnim pravnim instrumentom, te da se reafirmiše posvećenost Srbije i zalaganje za promovisanje principa i obaveza iz Konvencije i njihovu doslednu primenu u praksi.

Prema njegovim rečima, današnji dijalog je prilika da se članovi diplomatskog kora u Srbiji bliže upoznaju sa ulogom Komiteta UN-a za prava osoba sa invaliditetom na planu promovisanja i zagovaranja univerzalne zaštite prava te ranjive kategorije stanovništva.

- Postizanje socijalne kohezije je jedan od ciljeva svake unutrašnje politike, a razmena ideja i dobrih praksi je važan element u formulisanju i primeni politika koje doprinose zadovoljavanju interesa svih društvenih kategorija, odnosno, eliminisanju svih oblika diskriminacije - kazao je Dačić.

Autor: Tanjug

Podsetio je da je Generalna skupština UN jednoglasno usvojila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 13. decembra 2006. godine, te da je ona stupila na snagu 3. maja 2008. godine.

Kako je naveo, konvenciju je do sada ratifikovalo 177 država članica UN, a Srbija je potpisala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol 17. decembra 2007. godine, koje je ratifikovala 31. jula 2009. godine.

- Naša saradnja sa sistemom Ujedinjenih nacija u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetom svestrano je realizovana upravo u našem odnosu sa Komitetom za prava osoba sa invaliditetom - kazao je Dačić.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kazao je da osoba sa invaliditetom u Srbiji ima oko 700.000, što je oko osam odsto od ukupnog stanovništva. Istakao je da je zaštita osoba sa invaliditetom jedan od najosetljivijih, najspecifičnijih elemenata društveno razvijene ekonomske i socijalne politike.

- Naš zadatak je da afirmišemo razvoj imovinske zaštite u okvirima moderne i ruralne socijalne politike, a imajući u vidu da osobe sa invaliditetom imaju specifične potrebe - kazao je Đorđević.

Naveo je da bi sistemska rešenja trebala da omoguće svakoj grupaciji osoba sa invaliditetom da realizuju svoje osnovne potrebe, ali i posebne potrebe i interese, te da imaju jednake mogućnosti kao i osobe bez invaliditeta.

- Naglasak stavljamo na garantovanje ravnopravnosti osobama sa invaliditetom, suzbijanje diskriminacije i potpunu inkluziju i integraciju u društvo - kazao je Đorđević i dodao da Srbija pitanje osoba sa invaliditetom posmatra kao jedno od najvećeg značaja.

Kazao je da je u toku realizacija projekata koje je Ministarstvo koje predvodi preuzelo sa svešću da bez uklanjanja fizičkih barijera osobe sa invaliditetom se ne mogu u potpunosti integrisati u društvo i biti ravnopravni sa svim drugim građanima.

U tom smislu, Đorđević je kazao da je u okviru projekta "Beograd bez barijera", koji je započeo 2015. godine, u Beogradu izgrađeno više od 250 rampi kojima je osobama sa invaliditetom olakšano kretanje, te da će u narednom periodu raditi na tome da, kako kaže, Beograd bude grad bez granica kada su u pitanju te osobe.

Dodao je da postoji i projekat u okviru kojeg će osobe sa invaliditetom moći da se uz pomoć mobilne aplikacije upoznaju sa svim pogodnostima koje imaju u određenom trenutku, na određenoj lokaciji, te da će taj jedinstveni pilot projekat u svetu, početi da funkcioniše u julu.

- Pozivam danas civilni sektor i udruženja osoba sa invaliditetom da budu još aktivniji, konkretniji u projektima koji imaju za cilj njihovo unapređenje i to da bude na održiv način. Naš zajednički zadatak je da uklonimo sve prepreke koje nam onemogućavaju, ne samo participaciju osoba sa invaliditetom u svim društvenim zbivanjima, već i njihov pun doprinos zajednici - kazao je Đorđević.

Vesti Minut dva

Nacionalni Dnevnik

Komični video i skrivena kamera

Komentari • 0

Komentari uvredljivog sadržaja neće biti odobreni.

korisnik

povezane vesti