Info
ZABAVA
globaltel

vesti

Kancelarija za ljudska prava: Obezbedićemo efikasniju zaštitu LGBT osoba


U narednom periodu posvetiće se više pažnje unapređenju položaja osetljivih grupa.


Otvarajući konferenciju "Napredni treninzi za rad sa seksualnim i rodnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite", koja se sprovodi u okviru projekta "Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu" direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da je reč o prvom projektu koji se odnosi na ovu osetljivu grupu, koji se realizuje na nacionalnom nivou. Zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, realizacija projekta započela je u martu 2015. godine.

Direktorka Kancelarije istakla je da su projektne aktivnosti koncipirane u skladu sa merama i aktivnostima sadržanim u Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcionim planom za njenu primenu, pa je ostvarivanje ciljeva postavljenih u projektu, direktno doprinelo i ostvarivanju ciljeva u antidiskriminacionoj Strategiji.

Paunović je ocenila da su uspešno sprovedene napredne obuke za zaposlene u sistemu socijalne zaštite gde je obuku prošlo više od četiri stotine (400) zaposlenih. Imajući u vidu da je projektom predviđeno 300 polaznika obuka, ohrabruje veliko interesovanje koje su zaposleni u sistemu socijalne zaštite pokazali za ovakav vid obuka, jer je obučeno 100 zaposlenih više od broja koji je predviđen projektom. 

Ovaj program obuka se nadovezuje na prethodno sprovedene osnovne obuke koje je prošlo 1645 zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, dodala je Paunović.

Kako ističe Paunović, tokom implementacije projekta podržano je 29 projekata i kampanja organizacija civilnog društva u cilju prevencije i podizanja svesti javnosti, gde su na lokalnom nivou realizovana 4 dokumentarna filma, 22 video spota i video klipa, 17 emisija, niz stručnih i medijskih skupova, performansa, radionica i obuka. Kancelarija za ljudska i manjinska prava će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje doprinose unapređenju položaja osetljivih grupa u našoj zemlji, zaključila je Paunović.

I. P.

Komentari • 0


povezane vesti