separator
Info
ZABAVAAKTUELNO

lifestyle

OTKRIVAMO: Šta raditi ako izgubite pasoš dok ste na letovanju u inostranstvu?


Većina ljudi putovanja vezuje za lepe događaje, odmor i uživanje, međutim i nepredviđene situacije su sastavni deo putovanja, a jedna od većih neprijatnosti je ako izgubite pasoš.


Procedura u slučaju gubitka pasoša u inostranstvu, koju treba preduzeti u ovakvoj situaciji treba da se shvati krajnje ozbiljno, a brzina je veoma bitna. 

Pre polaska na put trebalo bi da napravite fotokopiju prve stranice vašeg pasoša, jer ćete imati broj originalnog dokumenta u slučaju gubitka, što će znatno olakšati dobijanje novog.

Procedura prilikom gubitka pasoša na putovanju 

Prvi korak koji je potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici i zatražite izdavanje potvrde o prijavi gubitka pasoša. Po dobijanju potvrde iz policije o prijavi nestanka ili krađe putne isprave neophodno je da se putnik obrati diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u državi u kojoj se nalazi. 

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije izdaje putni list koji služi samo za povratak u zemlju i nije ga moguće koristiti za odlazak u neku drugu državu.  

Potrebna dokumentacija za izdavanje putnog lista u inostranstvu  

Dokument kojim se dokazuje državljanstvo Republike Srbije – izvod iz matične knjige državljana koji nije stariji od 6 meseci 

Dokument koji potvrđuje identitet – lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije

Potvrda o prijavi gubitka pasoša – izveštaj policije o nestanku pasoša

Izjava o okolnostima pod kojima je pasoš izgubljen – izjava se piše na licu mesta, na formularu koji konzulat obezbedi

Popunjen formular za izdavanje putnog lista

Tri fotografije u boji dimenzija 3.5 x 4.5 cm

Konzularna taksa – iznos takse se razlikuje u zavisnosti od države u kojoj se putnik nalazi, ali taksa okvirno iznosi oko 50 evra.

U slučaju da ste ostali bez novca i da nemate mogućnost da platite taksu, a nemate od koga da pozajmite, budite spremni da pozovete rođake ili prijatelje u Srbiji, koji će vam novac najbrže poslati ili u vaše ime uplatiti novac na račun konzulata.  

Ukoliko kod sebe nemate nijedan drugi dokument, kao što je lična karta na primer, nakon uplate takse konzulat će poslati zahtev MUP-u Srbije, koji će im radi identifikacije proslediti vaše fotokopije pasoša.  

Vesti Minut dva

Nacionalni Dnevnik

Komični video i skrivena kamera

Komentari • 0

Komentari uvredljivog sadržaja neće biti odobreni.

korisnik

povezane vesti