Info
ZABAVA

zanimljivosti

NE IDE VAM U ŽIVOTU? Evo kako da skinete kletvu!


Ima li većeg prokletstva do gledanja sopstvenog deteta kako pati i to zbog vaše lične greške?


Ne tako davno čast i obraz su bile dve reči na koje se najviše obraćala pažnja. Stariji su vodili računa da budu primer mlađima, ponavljali im koliko je bitno da sačuvaj čast i obraz porodice, a mladi su sa strahopoštovanjem ispunjavali očekivanja.

Negde uz put zaboravili smo na pradedovsku zakletvu, a čast i obraz smo izbacili iz rečnika, ali i iz glave. Tada su počeli da nama se dešavaju „prokletstva“ ili „loša sreća“, kako često volimo da spomenemo.

Vi okajavate grehe vaših očeva

Predanje kaže da se gresi prenose na četvrto, pa čak i sedmo koleno. U Knjizi Postanja Biblije priča se o tome, kako su Hamov sin Hanan i njegovo potomstvo bili prokleti i nosili prokletstvo za greh koji je počinio Ham.

Prokletstvo je izgovorio Hamov otac Noj, a ne Bog. Sam Noj je “bio čovek pravedan i neporočan u rodu svom” i imao je tri sina: Sima, Hama i Jafeta, koje je Gospod naredio Noju da povede sa sobom u kovčeg.

Autor: Pixabay.com

Kada se potop završio, Noj je sa sinovima izašao iz kovčega i prineli su žrtvu Bogu. Gospod je blagoslovio Noja i njegove sinove i obećao da više voda neće služiti za potop radi istrebljenja svega živog. Čak štaviše, interesantno je da je kao znak tog obećanja Gospod napravio dugu.Noj i njegovi sinovi su bili blagosloveni od Boga. 

Međutim, u Bibliji se nastavlja priča o tome kako je Noe prokleo svog sina. „A Noje poče raditi zemlju i posadi vinograd; i napi se od vina, i otkri se nasred šatora svojega. A Ham, otac Hanancima, vide golotinju oca svojega, i kaza obojici braće svoje na polju. A Sim i Jafet uzeše haljinu, i ogrnuše je obojica na ramena svoja, i idući natraške pokriše njom golotinju oca svojega, licem natrag okrenuvši se da ne vide golotinje oca svojega. A kad se Noje probudi od vina, dozna šta mu je učinio mlađi sin, reče "Proklet da je Hanan, i da bude sluga slugama braće svoje!”

To jest prokletstvo Hanana za greh oca njegovog, Hama, je izgovorio Noj – to je Nojevo delo. I prokletstvo je bilo upućeno na Hanana, zato što je Ham kako shvatamo bio blagosloven od strane Boga. Noj je to znao i prosto nije mogao da prestupi taj blagoslov. I od njih je sve počelo.

Deca su plaćala za grehe svojih očeva pred Bogom. Međutim Biblija u par navrata navodi: „Ja sudim svima po putevima njegovim“ i „Svako će za svoj greh poginuti!“ što znači da pred Bogom ne postoji greh koji se prenosi na decu.

Poruka ove priče iz Biblije je da je važno vratiti se korenima, poštovati porodicu i njenu čast. 

J. Stanković

Komentari • 0


povezane vesti